Novosti: Revizija indeksa CROBEXplus i sektorskih indeksa

09.11.2018. 15:38
Sukladno odredbama Odluke o indeksu CROBEXplus© i sektorskim indeksima od 23. travnja 2014. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 07. studenog 2018. godine izvršio redovnu reviziju indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa. Revizija je izvršena na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju od 1. svibnja 2018. do 31. listopada 2018. godine.
Uvjete za uključenje u indeks CROBEXplus© i odgovarajući sektorski indeks zadovoljile su sljedeće dionice:
  • Adris grupa d.d., povlaštene dionice (ISIN HRADRSPA0009)
  • JADRAN d.d. (ISIN: HRJDRNRB0002) – indeks CROBEXturist
 
Uvjete za ostanak nisu zadovoljile sljedeće dionice i isključuju se iz indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
  • Adris grupa d.d., redovne dionice (ISIN HRADRSRA0007)
  • INSTITUT IGH d.d. (ISIN: HRIGH0RA0006) – indeks CROBEXkonstrukt
  • JADROPLOV d.d. (ISIN: HRJDPLRA0007) – indeks CROBEXtransport
  • LUKA RIJEKA d.d. (ISIN: HRLKRIRA0007) – indeks CROBEXtransport
  • LUKA PLOČE d.d. (ISIN: HRLKPCRA0005) – indeks CROBEXtransport
  • TEHNIKA d.d. (ISIN: HRTHNKRA0004) - indeks CROBEXkonstrukt
 
Promjena sastava indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa izvršit će se nakon završetka trgovine 16. studenoga 2018. godine.
 
 
U indeksu CROBEXplus© od 19. studenoga 2018. godine bit će sljedeće dionice:
 
  ISIN Izdavatelj Sektorski indeks
1 HRADPLRA0006 AD PLASTIK d.d. CROBEXindustrija
2 HRADRSPA0009 ADRIS GRUPA d.d.  
3 HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d. CROBEXturist
4 HRATGRRA0003 ATLANTIC GRUPA d.d. CROBEXnutris
5 HRATPLRA0008 ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. CROBEXtransport
6 HRDDJHRA0007 ĐURO ĐAKOVIC GRUPA d.d. CROBEXindustrija
7 HRDLKVRA0006 Dalekovod d.d. CROBEXkonstrukt
8 HRERNTRA0000 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. CROBEXindustrija
9 HRHT00RA0005 HT d.d.  
10 HRINGRRA0001 INGRA d.d. CROBEXkonstrukt
11 HRJDRNRB0002 JADRAN d.d. CROBEXturist
12 HRKOEIRA0009 KONČAR d.d. CROBEXindustrija
13 HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CROBEXnutris
14 HRMAISRA0007 MAISTRA d.d. CROBEXturist
15 HROPTERA0001 OT-OPTIMA TELEKOM d.d.  
16 HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d.d. CROBEXturist
17 HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CROBEXnutris
18 HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d. CROBEXturist
19 HRULPLRA0002 ULJANIK PLOVIDBA d.d. CROBEXtransport
20 HRVIRORA0001 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. CROBEXnutris
21 HRVLENRB0001 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. CROBEXindustrija
22 HRZABARA0009 Zagrebačka banka d.d.  
 
 
 
    CROBEXindustrija
1 HRADPLRA0006 AD PLASTIK d.d.
2 HRDDJHRA0007 ĐURO ĐAKOVIC GRUPA d.d.
3 HRERNTRA0000 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
4 HRKOEIRA0009 KONČAR d.d.
5 HRVLENRB0001 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
     
    CROBEXkonstrukt
1 HRDLKVRA0006 Dalekovod d.d.
2 HRINGRRA0001 INGRA d.d.
     
    CROBEXnutris
1 HRATGRRA0003 ATLANTIC GRUPA d.d.
2 HRKRASRA0008 KRAŠ d.d.
3 HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d.
4 HRVIRORA0001 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
     
    CROBEXtransport
1 HRATPLRA0008 ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
2 HRULPLRA0002 ULJANIK PLOVIDBA d.d.
     
    CROBEXturist
1 HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d.
2 HRJDRNRB0002 JADRAN d.d.
3 HRMAISRA0007 MAISTRA d.d.
4 HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d.d.
5 HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d.