Novosti: Revizija indeksa CROBEXplus i sektorskih indeksa

08.05.2017. 13:52
Sukladno odredbama Odluke o indeksu CROBEXplus© i sektorskim indeksima od 23. travnja 2014. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 3. svibnja 2017. godine izvršio redovnu reviziju indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa. Revizija je izvršena na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju od 1. studenoga 2016. do 30. travnja 2017. godine.

Uvjete za ostanak nisu zadovoljile sljedeće dionice i isključuju se iz indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
 • RIZ-odašiljači d.d. (oznaka RIZO-R-A) – indeks CROBEXindustrija
 • Imperial d.d. (oznaka HIMR-R-A) – indeks CROBEXturist
Dodatno, nastavno na obavijest izdavatelja o sazivanju izvanredne Glavne skupštine na kojoj će se odlučiti o izboru novog revizora te obustavu trgovanja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Odbor za indekse donio je odluku da sljedeće dionice društava u vlasništvu Agrokor grupe isključi iz sastava indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
 • Ledo d.d. (oznaka LEDO-R-A) – indeks CROBEXnutris
 • Belje d.d. Darda (oznaka BLJE-R-A) – indeks CROBEXnutris
 • Vupik d.d. (oznaka VPIK-R-A) – indeks CROBEXnutris.
Iz istog razloga dionice društva Zvijezda d.d. (ZVZD-R-A), iako ispunjavaju uvjete za uključenje u indeks CROBEXplus© i odgovarajući sektorski indeks CROBEXnutris, neće biti uključene u predmetne indekse.
Uvjete za uključenje u indeks CROBEXplus© i odgovarajući sektorski indeks zadovoljile su dionice:
 • Excelsa nekretnine d.d. (oznaka ATLN-R-A)
 • HPB d.d. (oznaka HPB-R-A)
 • Institut IGH d.d. (oznaka IGH-R-A) – indeks CROBEXkonstrukt
 • Jadroplov d.d. (oznaka JDPL-R-A) – indeks CROBEXtransport
 • FTB TURIZAM d.d. (oznaka LRHC-R-A) – indeks CROBEXturist
 • Liburnia Riviera Hoteli d.d. (oznaka LRH-R-A) – indeks CROBEXturist
 • PBZ d.d. (oznaka PBZ-R-A)
 • SZAIF d.d. (oznaka SLPF-R-A)
 • Tehnika d.d. (oznaka THNK-R-A) – indeks CROBEXkonstrukt
 • Viadukt d.d. (oznaka VDKT-R-A) - indeks  CROBEXkonstrukt
 • Zagrebačka burza d.d. (oznaka ZB-R-A)
 
Promjena sastava indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa izvršit će se nakon završetka trgovine 19. svibnja 2017. godine.

U indeksu CROBEXplus© od 22. svibnja 2017. godine bit će sljedeće dionice:
  Simbol Izdavatelj Sektorski indeks
1 ADPL-R-A AD Plastik d.d. CROBEXindustrija
2 ADRS-P-A Adris grupa d.d. -
3 ARNT-R-A Arena Hospitality Group d.d. CROBEXturist
4 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. CROBEXnutris
5 ATLN-R-A Excelsa nekretnine d.d. -
6 ATPL-R-A Atlantska plovidba d.d. CROBEXtransport
7 DDJH-R-A ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. CROBEXindustrija
8 DLKV-R-A Dalekovod d.d. CROBEXkonstrukt
9 ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d. CROBEXindustrija
10 HPB-R-A HPB d.d. -
11 HT-R-A HT d.d. -
12 IGH-R-A Institut IGH d.d. CROBEXkonstrukt
13 INA-R-A Ina d.d. CROBEXindustrija
14 INGR-R-A Ingra d.d. CROBEXkonstrukt
15 JDPL-R-A Jadroplov d.d. CROBEXtransport
16 KOEI-R-A Končar - elektroindustrija d.d. CROBEXindustrija
17 KRAS-R-A Kraš d.d. CROBEXnutris
18 LKPC-R-A Luka Ploče d.d. CROBEXtransport
19 LKRI-R-A Luka Rijeka d.d. CROBEXtransport
20 LRHC-R-A FTB TURIZAM d.d. CROBEXturist
21 LRH-R-A Liburnia Riviera Hoteli d.d. CROBEXturist
22 MAIS-R-A Maistra d. d. CROBEXturist
23 OPTE-R-A OT-OPTIMA TELEKOM d.d. -
24 PBZ-R-A PBZ d.d. -
25 PODR-R-A Podravka d.d. CROBEXnutris
26 PTKM-R-A Petrokemija d.d. CROBEXindustrija
27 RIVP-R-A VALAMAR RIVIERA d.d. CROBEXturist
28 SLPF-R-A SZAIF d.d. -
29 THNK-R-A Tehnika d.d. CROBEXkonstrukt
30 TPNG-R-A TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. CROBEXtransport
31 ULPL-R-A Uljanik Plovidba d.d. CROBEXtransport
32 VART-R-1 Varteks d. d. CROBEXindustrija
33 VDKT-R-A Viadukt d.d. CROBEXkonstrukt
34 VLEN-R-B BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d. d. CROBEXindustrija
35 ZABA-R-A Zagrebačka banka d.d. -
36 ZB-R-A Zagrebačka burza d.d. -
 
    CROBEXindustrija
1 ADPL-R-A AD Plastik d.d.
2 DDJH-R-A ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
3 ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d.
4 INA-R-A Ina d.d.
5 KOEI-R-A Končar - elektroindustrija d.d.
6 PTKM-R-A Petrokemija d.d.
7 VART-R-1 Varteks d. d.
8 VLEN-R-B BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d. d.
     
    CROBEXkonstrukt
1 DLKV-R-A Dalekovod d.d.
2 IGH-R-A Institut IGH d.d.
3 INGR-R-A Ingra d.d.
4 THNK-R-A Tehnika d.d.
5 VDKT-R-A Viadukt d.d.
     
    CROBEXnutris
1 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d.
2 KRAS-R-A Kraš d.d.
3 PODR-R-A Podravka d.d.
     
    CROBEXtransport
1 ATPL-R-A Atlantska plovidba d.d.
2 JDPL-R-A Jadroplov d.d.
3 LKPC-R-A Luka Ploče d.d.
4 LKRI-R-A Luka Rijeka d.d.
5 TPNG-R-A TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
6 ULPL-R-A Uljanik Plovidba d.d.
     
    CROBEXturist
1 ARNT-R-A Arena Hospitality Group d.d.
2 LRHC-R-A FTB TURIZAM d.d.
3 LRH-R-A Liburnia Riviera Hoteli d.d.
4 MAIS-R-A Maistra d. d.
5 RIVP-R-A VALAMAR RIVIERA d.d.