Novosti: Prvi trgovinski dan u valuti euro, 2.1.2023.

29.12.2022. 11:15
Trgovanje u novoj valuti – euru – započet će 2. siječnja, na prvi trgovinski dan u 2023. godini. 

Iznimno od redovitog rasporeda vremena trgovanja, na prvi dan trgovine u euru dražba otvaranja u modalitetu kontinuirane trgovine bit će produžena. Umjesto završetka u 9:30 sati, dražba otvaranja trajat će do 11:00 sati, kako bismo članovima omogućili dostatno vrijeme za unos naloga u trgovinski sustav.

Raspored vremena trgovanja na prvi trgovinski dan u valuti euro
 
  Modalitet trgovine
Faza Kontinuirana trgovina Niskolikvidne dionice
Pred-trgovanje 08:00 - 09:00 08:00 - 09:00
Glavna faza:    
Dražba otvaranja 09:00 - 11:001 09:00 - 11:001
Kontinuirana trgovina 11:002 - 12:00 11:002 - 12:00
Unutardnevna dražba 12:00 - 12:101 12:00 - 14:001
Kontinuirana trgovina 12:102 - 15:55 14:002 - 15:00
Dražba zatvaranja 15:55 - 16:001 15:00 - 16:001
Post-trgovanje 16:002 - 16:25 16:002 - 16:25


1. najraniji završetak, zbog varijabilnog završetka dražbe koji može iznositi najviše 15 sekundi. Varijabilni završetak se određuje posebno za svaki instrument pomoću generatora slučajnih brojeva.
2. najraniji početak.


Vrijeme sklapanja blok-transakcija na prvi dan trgovine u euru neće se mijenjati te su prijave moguće u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Posljednji dan trgovine na Burzi u valuti kuna bio je 28. prosinca 2022. godine. Sukladno članku 175. stavak 1. točka 3. Pravila Burze zbog promjene valute u kojoj se trguje, na dan 28. prosinca 2022. godine otkazani su svi nalozi u trgovinskom sustavu.

Tržišne cijene izražene u valuti kune (dionice, ETF-ovi) konvertirane su sukladno Zakonu i režimu pomaka cijena, na temelju zaključnih cijena zadnjeg dana trgovine u kunama, 28. prosinca 2022. godine. 
 

Tržišne cijene dionica i ETF-ova

 

Više informacija