Novosti: Profili turističkih kompanija na zse.hr

12.09.2023. 10:00
Zagrebačka burza započinje s objavom profila uvrštenih turističkih kompanija na zse.hr

Turistički sektor u Republici Hrvatskoj čini jednu od najvažnijih grana gospodarstva, a njegov udio u ukupnom bruto društvenom proizvodu procjenjuje se na gotovo 25% i po nekim izvorima to je najviši udio u cijeloj Europi.

Tradicija organiziranoga turizma u Hrvatskoj duga je oko 150 godina, a danas je Hrvatska jedno od najposjećenijih i najvažnijih turističkih odredišta Sredozemlja i Srednje Europe.

Stabilnost i rast turističkog sektora imaju veliku važnost za održavanje povoljnog investicijskog okruženja, a njegova povezanost s burzom kao središnjim mjestom trgovanja financijskim instrumentima može igrati jednu od važnih uloga u razvoju gospodarstva zemlje te je tim važnije da se ova povezanost pažljivo prati i razumije.

Obzirom na važnost turističkog sektora u hrvatskom gospodarstvu, ne čudi podatak da je na Zagrebačkoj burzi najbrojniji u smislu uvrštenih dionica, treći je po tržišnoj kapitalizaciji, a čini otprilike 20% trgovanja, što odgovara udjelu turizma u ukupnom BDP-u Hrvatske. Od vodećih deset društava iz hotelske djelatnosti mjereno prihodima, na Zagrebačku burzu uvršteno je njih sedam.* Sektorski indeks CROBEXturist, koji čine upravo dionice turističkih kompanija, ove godine obilježio je 10. godišnjicu, tijekom kojih je ostvario porast od nevjerojatnih 205%.**

Iz navedenih razloga, namjera je Zagrebačke burze profilirati domaće tržište kapitala kao vodeće mjesto na području jugoistočne Europe za financiranje turističkih kompanija. Domaći privatni i institucionalni investitori dobro razumiju poslovanje turističkih kompanija te vrlo aktivno sudjeluju u financiranju ovog sektora, stoga vidimo značajni potencijal za širenje baze investicijskih prilika upravo u sektoru turizma na Zagrebačkoj burzi.

Želja nam je pružiti još veću vidljivost turističkim kompanijama putem internetske stranice Zagrebačke burze i povezanih komunikacijskih kanala. Vođeni tom vizijom oformili smo posebnu sekciju koja bi pružala informacije o kompanijama iz turističkog sektora kako bi ih javnost dodatno upoznala kroz periodičke objave njihovih profila, posebice obzirom na trendove koji ukazuju na sve snažnije pozicioniranje Hrvatske na svjetskoj turističkoj karti.

* https://www.eizg.hr/userdocsimages/publikacije/serijske-publikacije/sektorske-analize/sa_turizam_studeni_2021.pdf
** zse.hr (31. 12. 2013./28. 12. 2022.)