Novosti: Prijedlog kandidata za Odbor za odlučivanje o sukobu interesa

07.10.2020. 13:40

Prijedlog kandidata za predstavnika dioničara Burze u Odboru za odlučivanje o sukobu interesa

Poštovani dioničari,

Sukladno čl. 246. Pravila Burze Zagrebačka burza d.d. pristupila je postupku imenovanja novih članova Odbora za odlučivanje o sukobu interesa.

Kako je čl. 245. st. 1. t. 2. Pravila Burze određeno da se Odbor za odlučivanje o sukobu interesa sastoji od 5 (pet) članova od kojih je jedan predstavnik dioničara Burze, Burza Vas ovim putem poziva da najkasnije do 22. listopada 2020. godine predložite kandidata za predstavnika dioničara Burze u navedenom Odboru.

U slučaju da svoj prijedlog ne dostavite u navedenom roku, Burza će sukladno čl. 246. st. 3. Pravila Burze samostalno imenovati članove Odbora.

Molimo Vas da svoj prijedlog kandidata dostavite na adresu elektroničke pošte legal@zse.hr.

Zahvaljujemo na suradnji.

Zagrebačka burza d.d.