Novosti: Poziv za Glavnu skupštinu društva Zagrebačka burza d.d.

26.05.2020. 15:34
Pozivaju se dioničari društva Zagrebačka burza d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 6. srpnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22.

Poziv za Glavnu skupštinu društva Zagrebačka burza d.d. s dnevnim redom i prijedlozima odluka bit će objavljen u Narodnim novinama te na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Poziv i primjere obrazaca punomoći za Glavnu skupštinu, kao i tekst Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. za 2019. godinu te Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. možete preuzeti ovdje:

Temeljni kapital društva podijeljen je na 4.635.700 redovnih dionica koje glase na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 10,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.

Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.