Novosti: Poziv za Glavnu skupštinu društva Zagrebačka burza d.d.

27.04.2021. 10:52
Pozivaju se dioničari društva Zagrebačka burza d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati 14. lipnja 2021. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22 kat.
Poziv na Glavnu skupštinu društva Zagrebačka burza d.d. s dnevnim redom i prijedlozima odluka bit će objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Poziv na Glavnu skupštinu, materijale za Glavnu skupštinu, obrazac punomoći te prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini možete preuzeti ovdje:
  Materijali za Glavnu skupštinu:
 
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.635.700 redovnih dionica koje glase na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 10,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.
Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s primjenjivim  propisima.
Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.