Novosti: Poziv za Glavnu skupštinu društva Zagrebačka burza d.d.

02.12.2020. 14:44
Pozivaju se dioničari društva Zagrebačka burza d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati 18. siječnja 2021. godine s početkom u 14:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22.
Poziv za Glavnu skupštinu društva Zagrebačka burza d.d. s dnevnim redom i prijedlozima odluka bit će objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Poziv i primjere obrazaca punomoći te materijale za Glavnu skupštinu možete preuzeti ovdje:
Temeljni kapital društva podijeljen je na 4.635.700 redovnih dionica koje glase na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 10,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.
Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.
Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.