Politike i dokumenti: Politika društveno odgovornog poslovanja

Vjerujemo da društveno odgovorno poslovanje značajno doprinosi dugoročnoj održivosti naše organizacije i jedini je način za kreiranje održivog poslovanja te stvaranje dodane vrijednosti za sve naše dionike.

Politika društveno odgovornog poslovanja dokument je koji obuhvaća i određuje naš odnos s relevantnim dionicima na koje naše poslovne odluke i poslovne aktivnosti imaju ili mogu imati utjecaj, odnosno uvjetuju odgovarajuće promjene u okruženju koje neposredno utječu ili mogu utjecati na dionike.

Društveno odgovorno poslovanje sastavni je dio naše korporativne kulture i poslovnih politika, a posebno razvijamo i promičemo sljedeća područja djelovanja:

 
1. DJELATNICI
 

Zagrebačka burza svjesna je činjenice da su zadovoljni zaposlenici snaga poduzeća i da dovode do uspješnijeg poslovanja, stoga težimo razvoju korporativne politike koja potiče rast i razvoj zaposlenika, njihove kreativnosti, sposobnosti i talenata. Kontinuirano ulažemo u poboljšanje radnih uvjeta svih svojih djelatnika, pri čemu se pitanja ljudskih prava te zdravlja i sigurnosti radnika nastoje promicati na razine što više iznad zakonskih, a posebnu pozornost posvećujemo edukaciji zaposlenika potičući ih na sudjelovanje na svim seminarima koje organiziramo u sklopu naše edukativne djelatnosti.

Zagrebačka burza vodi se društveno odgovornim kriterijima kod zapošljavanja posebno vodeći računa o spolnoj ravnopravnosti, teško zaposlivim osobama i drugim kriterijima održivosti nastojeći kreirati inkluzivno radno okruženje.

Zagrebačka burza provodi politiku zaštite zviždača te politiku nulte tolerancije na mito i korupciju.

 
2. DJEČJA PRAVA
 

Izuzetno je važno uključiti prava djece, njihove potrebe i sigurnost u poslovanje društva. Vodeći se tom činjenicom, Zagrebačka burza već dugi niz godina promiče prava djece, kako kroz različite inicijative, zagovaranja i edukaciju djelatnika, tako i dodatnim pravima zaposlenika roditelja koja direktno i/ili indirektno utječu na zaštitu prava djece. Zagrebačka burza i dalje će promicati dječja prava i raditi na dobrobiti djece, kako kroz već spomenute aktivnosti tako i uvođenjem novih.

„Podupiranje zaposlenika u njihovoj roditeljskoj ili skrbničkoj ulozi, zapošljavanje mladih i osiguravanje da iduća generacija posjeduje vještine potrebne za razvoj poslovanja - samo su neki od konkretnih koraka koje poslovni sektor može poduzeti.“ (UNICEF Hrvatska: „Načela o pravima djece i poslovanju“).

 
3. DOPRINOS ZAJEDNICI
 

Zagrebačka burza nastoji promicati i sudjelovati u edukaciji svih sadašnjih i potencijalnih sudionika tržišta kapitala kao i ostale javnosti, posebice mladih, a osobito kroz svoju Akademiju Zagrebačke burze. Zagrebačka burza teži suradnji s lokalnim i regionalnim dobavljačima koji također daju značaj ESG faktorima u poslovanju.

Burza planira i dalje sudjelovati u inicijativama koje doprinose razvoju društvenog okruženja u kojem posluje.

Zagrebačka burza obvezuje se težiti uspostavljanju i održavanju spolne ravnopravnosti u strukturi djelatnika, a posebice Uprave i Nadzornog odbora.

 
4. EKOLOŠKA PITANJA
 

Zagrebačka burza nastoji poslovati uzimajući u obzir utjecaje svih segmenta poslovanja na okoliš. Pritom se nastoji prvenstveno dodatno educirati zaposlenike i podići svijest o potrebi brige za okoliš kao i poduzeti mjere predostrožnosti u poslovanju i aktivnostima Burzi, a koje pridonose zaštiti okoliša, težeći načinu poslovanja koji ne proizvodi negativne učinke na okoliš kao i povećanju onih aktivnosti koje pridonose zaštiti i očuvanju okoliša i prirodnih dobara.

Zagrebačka burza poticat će i zagovarati inicijative usmjerene održivom financiranju putem tržišta kapitala.