Novosti: Odobrene Izmjene i dopune Pravila Burze

23.11.2022. 10:01
Poštovani,

obavještavamo Vas da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 22.11.2022. godine donijela rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi odobravaju Izmjene i dopune Pravila (Klasa: UP/I 995-02/22-01/03, Urbroj: 326-01-60-61-22-4).

Nastavno na stupanje na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22)  predmetnim se Izmjenama i dopunama Pravila Burze novčani iznosi u kunama iskazuju u eurima te se dodatno brišu odredbe Pravila kojima je do sada bilo regulirano člansko mjesto.

Izmjene i dopune Pravila Burze u dijelu kojim se brišu odredbe o članskom mjestu stupaju na snagu 29.11.2022., dok ostale odredbe stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,
Zagrebačka burza d.d.