Novosti: Odobren novi cjenik Zagrebačke burze

26.08.2022. 08:55
Poštovani,

obavještavamo Vas da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 25.08.2022. godine donijela rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi odobrava Cjenik  (Klasa: UP/I 995-02/22-01/02, Urbroj: 326-01-60-61-22-4).

Nastavno na stupanje na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) koji u članku 47. stavka 11. uređuje dvojno iskazivanje kod pružatelja financijskih usluga i propisuje da se bitnim informacijama smatraju, između ostalog, iznosi navedeni u Cjeniku usluga Zagrebačke burze, Burza je pripremila izmjene Cjenika isključivo u svrhu dvojnog iskazivanja cijena usluga na način da su istodobno istaknuti u kuni i u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (7,53450 kuna za 1 euro) i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Cjenik stupa na snagu 05.09.2022. godine.

S poštovanjem,
Zagrebačka burza d.d.