Novosti: Nove kategorije likvidnosti za potrebe režima pomaka cijene od 1. travnja 2024.

11.03.2024. 16:18
Kategorije likvidnosti određene su sukladno odredbama Delegirane Uredbe (EU) 2017/588 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi.

Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija na najrelevantnijem tržištu u pogledu likvidnosti za pojedinu dionicu izvršen je od strane nadležnog tijela i objavljen na internetskim stranicama Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA):

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_fitrs_equities

Navedene kategorije likvidnosti  za potrebe režima pomaka cijene za dionice bit će u primjeni u razdoblju od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine.

Nema promjene kategorija likvidnosti  za potrebe režima pomaka cijene za dionice i fondove čijim se udjelima trguje na burzi.