Novosti: Izvanredna revizija indeksa CROBEX, CROBEXtr, CROBEX10, CROBEXplus i CROBEXturist

19.01.2015. 11:29
Sukladno odredbama Odluke o indeksu CROBEX® od 22. prosinca 2014. godine, Odluke o indeksu CROBEXtr® i Odluke o indeksu CROBEX10® od 6. kolovoza 2014. godine, te Odluke o indeksu CROBEXplus© i sektorskim indeksima od 23. travnja 2014. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 16. siječnja 2015. godine izvršio izvanrednu reviziju indeksa Zagrebačke burze d.d. CROBEX®, CROBEXtr®, CROBEX10®, CROBEXplus© i CROBEXturist©.

Izvanredna revizija posljedica je sljedećih događaja:
 
  1. Povećanje temeljnog kapitala društva Dalekovod d.d.
Dana 7. siječnja 2015. godine Burza je donijela Rješenje o uvrštenju 21.852.040 dionica društva Dalekovod d.d., pri čemu je prvi dan trgovanja predmetnim dionicama bio 9. siječnja 2015. godine.

Free float faktor dionica društva Dalekovod d.d. iznosi 40%, što znači da će se broj dionica društva Dalekovod d.d. uključenih u indeks CROBEX® i CROBEXtr® povećati na 9.887.722.
 
  1. Povećanje temeljnog kapitala društva Đuro Đaković Holding d.d.
Dana 9. siječnja 2015. godine Burza je donijela Rješenje o uvrštenju 4.359.616 dionica društva Đuro Đaković Holding d.d., pri čemu je prvi dan trgovanja predmetnim dionicama bio 13. siječnja 2015. godine.
Free float faktor dionica društva Đuro Đaković Holding d.d iznosi 30%, što znači da će se broj dionica društva Đuro Đaković Holding d.d. uključenih u indeks CROBEX® i CROBEXtr® povećati na 2.279.005.
 
  1. Ubrzani ulazak dionica društva Valamar Riviera d.d.
Dana 15. siječnja 2015. godine završilo se razdoblje od 30 kalendarskih dana od dana uvrštenja dionica društva Valamar Riviera d.d. na Službeno tržište, tijekom kojeg su predmetne dionice ostvarile trgovanje u 100% ukupnog broja trgovinskih dana te zadovoljile uvjete za ubrzani ulazak u indekse CROBEX®, CROBEXtr®, CROBEX10®, CROBEXplus® i CROBEXturist®.

Navedene promjene u sastavu indeksa CROBEX®, CROBEXtr®, CROBEX10®, CROBEXplus© i CROBEXturist© primjenjivat će se od dana 27. siječnja 2015. godine.

Sastav indeksa CROBEX® i CROBEXtr®

 

Oznaka Izdavatelj Free float faktor Broj dionica u indeksu
1 ADPL-R-A AD Plastik d.d. 65,00 2.729.730
2 ADRS-P-A Adris grupa d.d. 90,00 3.262.097
3 ARNT-R-A Arenaturist d. d. 30,00 654.750
4 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. 30,00 1.000.290
5 ATPL-R-A Atlantska plovidba d.d. 80,00 1.116.416
6 BLJE-R-A Belje d.d. Darda 35,00 2.875.420
7 DDJH-R-A Đuro Đaković Holding d.d. 30,00 2.279.005
8 DLKV-R-A Dalekovod d.d. 40,00 9.887.722
9 ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d. 55,00 732.408
10 HT-R-A HT d.d. 45,00 7.232.353
11 INA-R-A Ina d.d. 7,00 289.511
12 JDPL-R-A Jadroplov d.d. 30,00 491.002
13 KOEI-R-A Končar - elektroindustrija d.d. 75,00 1.509.403
14 KRAS-R-A Kraš d.d. 65,00 892.854
15 LEDO-R-A Ledo d.d. 50,00 133.109
16 LKRI-R-A Luka Rijeka d.d. 25,00 1.495.119
17 PODR-R-A Podravka d.d. 70,00 3.508.800
18 PTKM-R-A Petrokemija d.d. 60,00 2.661.868
19 RIVP-R-A Valamar Riviera d.d. 60,00 58.494.105
20 RIZO-R-A RIZ-odašiljači d.d. 40,00 149.672
21 THNK-R-A Tehnika d.d. 75,00 142.095
22 ULPL-R-A Uljanik Plovidba d.d. 80,00 464.000
23 VART-R-1 Varteks d. d. 55,00 1.221.444
24 VDKT-R-A Viadukt d.d. 80,00 365.450
25 VPIK-R-A Vupik d.d. 40,00 602.189
26 ZABA-R-A Zagrebačka banka d.d. 4,00 12.809.678
 
Sastav indeksa CROBEX10®
  Oznaka Izdavatelj Free float faktor Broj dionica u indeksu
1 ADPL-R-A AD Plastik d.d. 65,0 2.729.730
2 ADRS-P-A Adris grupa d.d. 90,0 6.105.690
3 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. 30,0 1.000.290
4 ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d. 55,0 732.408
5 HT-R-A HT d.d. 45,0 17.616.681
6 INA-R-A Ina d.d. 7,0 700.000
7 KOEI-R-A Končar - elektroindustrija d.d. 75,0 1.929.089
8 LEDO-R-A Ledo d.d. 50,0 156.960
9 PODR-R-A Podravka d.d. 70,0 3.794.002
10 PTKM-R-A Petrokemija d.d. 60,0 2.661.868
11 RIVP-R-A Valamar Riviera d.d. 60,00 75.616.525
 
Sastav indeksa CROBEXplus©
  Oznaka Izdavatelj Sektorski indeks
1 ADPL-R-A AD Plastik d.d. CROBEXindustrija
2 ADRS-P-A Adris grupa d.d.  
3 ARNT-R-A Arenaturist d. d. CROBEXturist
4 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. CROBEXnutris
5 ATLN-R-A Excelsa nekretnine d.d.  
6 ATPL-R-A Atlantska plovidba d.d. CROBEXtransport
7 BLJE-R-A Belje d.d. Darda CROBEXnutris
8 DDJH-R-A Đuro Đaković Holding d.d. CROBEXindustrija
9 DLKV-R-A Dalekovod d.d. CROBEXkonstrukt
10 ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d. CROBEXindustrija
11 HIMR-R-A Imperial d.d. CROBEXturist
12 HMST-R-A Hoteli Maestral d.d. CROBEXturist
13 HT-R-A HT d.d.  
14 HUPZ-R-A HUP - Zagreb d.d. CROBEXturist
15 IGH-R-A Institut IGH d.d. CROBEXkonstrukt
16 INA-R-A Ina d.d. CROBEXindustrija
17 JDPL-R-A Jadroplov d.d. CROBEXtransport
18 KOEI-R-A Končar - elektroindustrija d.d. CROBEXindustrija
19 KRAS-R-A Kraš d.d. CROBEXnutris
20 LEDO-R-A Ledo d.d. CROBEXnutris
21 LKPC-R-A Luka Ploče d.d. CROBEXtransport
22 LKRI-R-A Luka Rijeka d.d. CROBEXtransport
23 LPLH-R-A Lošinjska plovidba - holding d.d. CROBEXtransport
24 LRH-R-A Liburnia Riviera Hoteli d.d. CROBEXturist
25 MAIS-R-A Maistra d. d. CROBEXturist
26 PODR-R-A Podravka d.d. CROBEXnutris
27 PTKM-R-A Petrokemija d.d. CROBEXindustrija
28 RIVP-R-A Valamar Riviera d.d. CROBEXturist
29 SAPN-R-A Saponia d.d. CROBEXindustrija
30 THNK-R-A Tehnika d.d. CROBEXkonstrukt
31 ULPL-R-A Uljanik Plovidba d.d. CROBEXtransport
32 VART-R-1 Varteks d. d. CROBEXindustrija
33 VDKT-R-A Viadukt d.d. CROBEXkonstrukt
34 VERN-R-A Genera d.d.  
35 VPIK-R-A Vupik d.d. CROBEXnutris
36 ZABA-R-A Zagrebačka banka d.d.  
37 ZVZD-R-A Zvijezda d.d. CROBEXnutris
 
 
Sastav indeksa CROBEXturist©
  Oznaka Izdavatelj
1 ARNT-R-A Arenaturist d. d.
2 HIMR-R-A Imperial d.d.
3 HMST-R-A Hoteli Maestral d.d.
4 HUPZ-R-A HUP - Zagreb d.d.
5 LRH-R-A Liburnia Riviera Hoteli d.d.
6 MAIS-R-A Maistra d. d.
7 RIVP-R-A Valamar Riviera d.d.