Novosti: Izmjene i dopune Cjenika Burze

17.11.2021. 14:40
Poštovani,

obavještavamo Vas da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi odobravaju Izmjene i dopune Cjenika Burze (Klasa: UP/I 975-02/21-01/02, Urbroj: 326-01-60-61-21-4).

S poštovanjem,

Zagrebačka burza d.d.