Arhiva događanja: Investicijski dani Ljubljanske i Zagrebačke burze - CEE investment opportunities

srijeda, 01. prosinca 2021.
Online
Ljubljanska burza u suradnji sa Zagrebačkom burzom organizirat će 1. prosinca 2021. zajedničku virtualnu konferenciju: "CEE INVESTMENT OPPORTUNITIES" na kojoj će biti predstavljena društva uvrštena na Zagrebačku, Ljubljansku i Makedonsku burzu. 

Predviđeno trajanje događanje je od 9:00 do 18:00 CET, a odvijat će se preko Zoom platforme.

nvestitori i analitičari imat će prilike sudjelovati na individualnim ("jedan-na-jedan") i manjim plenarnim sastancima s kompanijama.

astanci će trajati 30 min. s pauzama od 5 min. između sastanaka.

Za sudjelovanje kontaktirajte nas na events@zse.hr.

Više informacija