Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Uvjeti i pravila uvrštenja
 

Uvjeti i pravila uvrštenja

Na uređenom tržištu, kojim upravlja Burza, može se trgovati svim financijskim instrumentima za koje Burza ima odobrenje Hanfe ili to odobrenje proizlazi iz odredaba ZTK-a i to:

 • dionicama ili drugim vrijednosnim papirima istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, kao i potvrdama o deponiranim dionicama,
 • obveznicama i drugim vrstama sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima,
 • svim ostalim vrijednosnim papirima koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na temelju kojih se može obavljati plaćanje u novcu koje se utvrđuje na temelju prenosivih vrijednosnih papira, valuta, kamatnih stopa ili prinosa, robe, indeksa ili drugih mjernih veličina,
 • instrumentima tržišta novca: trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi, certifikati o depozitu te drugi instrumenti kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca i
 • jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja.

Uvjeti uvrštenja na Zagrebačku burzu

Opći uvjeti:
(čl. 89. Pravila burze)

 1. financijski instrumenti kojima se može trgovati fer, uredno i djelotvorno;
 2. pravni položaj izdavatelja mora biti u skladu s propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja;
 3. izdavatelj mora ispuniti obvezu objave prospekta i/ili drugih informacija, ako je takva obveza propisana odredbama ZTK-a ili drugim propisima;
 4. financijski instrumenti moraju biti slobodno prenosivi;
 5. za financijske instrumente mora biti osigurana učinkovita namira transakcija, pri čemu se pretpostavlja da je taj uvjet ispunjen ako su financijski instrumenti izdani u nematerijaliziranom obliku i upisani u središnji depozitorij, odnosno središnji registar i uključeni u sustav poravnanja i/ili namire;
 6. izdavatelj mora osigurati postojanje identifikacijskog broja odnosno identifikacijske oznake, LEI oznaka;
 7. nad izdavateljem nije otvoren predstečajni ili stečajni postupak, postupak izvanredne uprave ili postupak likvidacije.

 
Dionice:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
 • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 15% dionica.
Iznimno, dionice mogu biti uvrštene i ako ne udovoljavaju uvjetu distribucije javnosti ako, s obzirom na velik broj dionica istog roda i postotak distribucije javnosti, tržište može uredno funkcionirati (čl. 91. Pravila burze)
Službeno tržište
 • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
 • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 25% dionica, navedeni postotak dionica mora biti distribuiran na najmanje 30 dioničara.
Iznimno, dionice mogu biti uvrštene i ako ne udovoljavaju uvjetu distribucije javnosti ako je najmanje 10% dionica distribuirano na najmanje 50 dioničara (čl. 95. Pravila burze)
 • Tržišna kapitalizacija najmanje 8.000.000 HRK (čl. 328. st. 2 ZTK)
 • Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima (čl. 96. Pravila burze)
Vodeće tržište
 • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
 • Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima (čl. 96. Pravila burze)
 • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 35% dionica (čl. 100. Pravila burze)
 • Izdavatelj mora imati najmanje 1000 dioničara (čl. 100. Pravila burze)
 • Tržišna kapitalizacija najmanje 500.000.000 HRK (čl. 101. Pravila burze)
 • Sklopljen ugovor s najmanje jednim održavateljem tržišta (čl. 102. Pravila burze)
 • Nadzorni odbor izdavatelja mora imati najmanje jednog neovisnog člana (čl. 103. Pravila burze)
 • Revizijski odbor mora imati najmanje jednog neovisnog člana (čl. 104. Pravila burze)
 • Revizorsko izvješće izdavatelja ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (čl. 105. Pravila burze)
 • Ukupne naknade koje su ovlašteni revizor ili revizorsko društvo primili od izdavatelja ne prelaze prag određen u članku 4. stavak 3. Uredbe (EU) br. 537/2014 (čl. 105. Pravila burze)
 • Izdavatelj dionica ne smije imati izrečenu mjeru zaštite tržišta u razdoblju od 1 (jedne) godine prije dana podnošenja zahtjeva za uvrštenje na Vodeće tržište (čl. 106. Pravila burze)
 • Izdavatelj je dužan usvojiti i objaviti politiku dividende

 
Dužnički vrijednosni papiri:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti
Službeno tržište
 • Opći uvjeti
 • Nominalni iznos izdanja ne može biti manji od 1.500.000 HRK

 
Strukturirani proizvodi:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti
 • Sklopljen ugovor s jednim od članova Burze da obavlja poslove održavatelja tržišta (čl. 92. Pravila burze)

 
Udjeli otvorenih investicijskih fondova:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti od točke 1. do 3. i od točke 5. do 7.
 • Raspodjela udjela fonda javnosti
 • Sklopljen ugovor s jednim od članova Burze da obavlja poslove održavatelja tržišta

 
Ostali financijski instrumenti:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti
Službeno tržište
 • Opći uvjeti

 
Uvrštenja provodi Odjel Tržišta te se za sva pitanja možete obratiti na e-mail trzista@zse.hr.

Dokumenti: 
Top 5 po prometuTop 5 najboljihTop 5 najlošijih
HT1.484,45 181,50
RIVP1.356,84 37,20
OPTE1.063,17 7,00
ADRS2633,46 504,00
ERNT540,55 1.455,00
PTKM500,72 74,50
KOEI425,25 630,00
HPB360,77 600,00
CROS340,30 6.800,00
ADPL328,01 202,00
Kratki izvještaj za 21.2.2020
Sveukupni promet12.792.683 Kn
Redovni promet9.162.683 Kn
Dionice 9.162.683 Kn
Obveznice 0 Kn
Strukturirani 0 Kn
Blok promet3.630.000 Kn
OTC promet6.467.121 Kn

CROBEX®0,04%2.021,72
CROBEX10®-0,08%1.201,45
CROBEXprime®-0,27%1.141,97
CROBEXplus®0,57%1.123,37
CROBEXtr®0,04%1.351,24
ADRIAprime-0,32%1.138,66

više