Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Uvjeti i pravila uvrštenja
 

Uvjeti uvrštenja na Zagrebačku burzu

Na Zagrebačku burzu mogu se uvrstiti financijski instrumenti koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o tržištu kapitala i drugim propisima , uvjete propisane Pravilima  i drugim aktima Burze.

Opći uvjeti:
 • financijski instrumenti kojima se može trgovati fer, uredno i djelotvorno,
 • izdavatelj mora biti uredno registriran prema propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja,
 • ispuniti obvezu objave prospekta i drugih informacija, sukladno odredbama ZTK-a,
 • moraju biti slobodno prenosivi,
 • mora biti osigurana učinkovita namira transakcija.

Dionice:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište: Opći uvjeti
Javnosti mora biti distribuirano najmanje 15% dionica
Službeno tržište: Opći uvjeti
Javnosti mora biti distribuirano najmanje 25% dionica
Tržišna kapitalizacija najmanje 8.000.000,00 kn
Vodeće tržište: Opći uvjeti
Javnosti mora biti distribuirano najmanje 35% dionica
Izdavatelj mora imati najmanje 1000 dioničara
Tržišna kapitalizacija najmanje 500.000.000,00 HRK
Sklopljen ugovor s najmanje jednim održavateljem tržišta
Revizorsko izvješće izdavatelja ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (mišljenje s rezervom, negativno mišljenje ili suzdržanost od mišljenja) izrađene u skladu s međunarodnim revizijskim standardima ili drugim globalno primjenjivim standardima.
Ako u zadnjoj financijskoj godini ukupne naknade koje su ovlašteni revizor ili revizorsko društvo ili, kada je to primjenjivo, revizor grupe primili od izdavatelja prelaze prag određen u članku 4. stavak 3. Uredbe (EU) br. 537/2014, izdavatelj je dužan objaviti ishod rasprave revizorskog odbora o prijetnjama neovisnosti ovlaštenog revizora ili revizorskog društva ili, kada je to primjenjivo, revizora grupe, i zaštitnim mehanizmima koji se primjenjuju za ublažavanje tih prijetnji te hoće li revizijski angažman biti podvrgnut provjeri kontrole kvalitete angažmana od strane drugog ovlaštenog revizora ili revizorskog društva prije izdavanja revizorskog izvješća.
Nadzorni odbor izdavatelja mora imati najmanje jednog neovisnog člana
Revizijski odbor mora imati najmanje jednog neovisnog člana
Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima.
Izdavatelj dionica ne smije imati izrečenu mjeru zaštite tržišta sukladno Pravilima Burze u razdoblju od 1 (jedne) godine prije dana podnošenja zahtjeva za uvrštenje na Vodeće tržište.
Izdavatelj je dužan usvojiti i objaviti politiku dividende.


Strukturirani proizvodi:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište: Opći uvjeti
Osigurati održavatelja tržišta


Dužnički vrijednosni papiri:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište Opći uvjeti
Službeno tržište: Opći uvjeti
Nominalni iznos ne može biti manji od 1.500.000 HRK
 

Ostali financijski instrumenti:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište: Opći uvjeti
Službeno tržište: Opći uvjeti

Uvrštenja provodi Odjel Tržišta te se za sva pitanja možete obratiti na trzista@zse.hr

Dokumenti:

Obveze izvještavanja društava nakon uvrštenja

Nakon uvrštenja financijskog instrumenta na uređeno tržište, izdavatelj je obvezan objavljivati javnosti propisane i druge informacije, sukladno odredbama ZTK-a i drugim propisima te ovim Pravilima.

Dionice:

Tržište Obveze izvještavanja
Redovito tržište
 • Korporativne akcije
 • Financijski izvještaji (godišnji , polugodišnji i tromjesečni)
 • Revizorski izvještaj,
 • Promjene u postotku glasačkih prava,
 • Stjecanje ili otpuštanje vlastitih dionica,
 • Promjene u pravima iz izdanih dionica,
 • Kodeks korporativnog upravljanja,
 • Poziv na Glavnu skupštinu te Odluke s održane Glavne skupštine,
 • Objava cjenovno osjetljivih i povlaštenih informacija.
Službeno tržište
 • Obveze Redovitog tržišta +
 • Sjednice Uprave  i Nadzornog odbora,
 • Stjecanje ili otpuštanje financijskih instrumenta Izdavatelja od strane osoba koje pri izdavatelju obavljaju rukovoditeljske dužnosti i s njima usko povezane osobe
 • Izvještavanje na hrvatskom i engleskom
Vodeće tržište
 • Obveze Službenog tržišta +
 • Predstavljanje godišnjeg izvještaja,
 • Kalendar događanja,
 • informacija o stanju neovisnosti nadzornog odbora,
 • informacija o stanju neovisnosti revizijskog odbora
 • Politika dividendi
 • Revizorsko izvješće izdavatelja ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (mišljenje s rezervom, negativno mišljenje ili suzdržanost od mišljenja) izrađene u skladu s međunarodnim revizijskim standardima ili drugim globalno primjenjivim standardima.
 • Ako u zadnjoj financijskoj godini ukupne naknade koje su ovlašteni revizor ili revizorsko društvo ili, kada je to primjenjivo, revizor grupe primili od izdavatelja prelaze prag određen u članku 4. stavak 3. Uredbe (EU) br. 537/2014, izdavatelj je dužan objaviti ishod rasprave revizorskog odbora o prijetnjama neovisnosti ovlaštenog revizora ili revizorskog društva ili, kada je to primjenjivo, revizora grupe, i zaštitnim mehanizmima koji se primjenjuju za ublažavanje tih prijetnji te hoće li revizijski angažman biti podvrgnut provjeri kontrole kvalitete angažmana od strane drugog ovlaštenog revizora ili revizorskog društva prije izdavanja revizorskog izvješća.
 

Dužnički vrijednosni papiri:

Tržište Obveze izvještavanja
Redovito tržište
 • Korporativne akcije
 • Financijski izvještaji (godišnji , polugodišnji)
 • Revizorski izvještaj,
 • Poziv na Glavnu skupštinu te Odluke s održane Glavne skupštine,
 • Objava cjenovno osjetljivih i povlaštenih informacija.
Službeno tržište
 • Obveze Redovitog tržišta +
 • Sjednice Uprave  i Nadzornog odbora,
 
 
Strukturirani proizvodi

Tržište Obveze izvještavanja
Redovito tržište
 • Financijski izvještaji (godišnja)
 • Revizorski izvještaj,
 • Promjene u pravima iz tih izdanih vrijednosnih papira,
 • Objava cjenovno osjetljivih i povlaštenih informacija,
 • Promjenama karakteristika strukturiranog proizvoda,
 • cijeni iskupa strukturiranog proizvoda,
 • Promjenama kreditnog rejtinga.


Više informacija o obvezama izdavatelja potražite na stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Linkovi:
Pravila i odluke Burze 
Top 5 po prometuTop 5 najboljihTop 5 najlošijih
ADRS21.963,66 500,00
ADPL1.882,07 183,50
SAPN1.525,54 260,00
HT675,03 171,00
TPNG658,12 43,00
PODR545,63 485,00
KRAS496,60 1.050,00
ATGR438,82 1.300,00
ERNT414,66 1.190,00
RIVP413,99 38,10
CROBEX
 
 
 

Pad: 7 Neutralni: 1 Rast: 7Live trgovanje
Kratki izvještaj za 16.10.2019
Sveukupni promet16.914.369 Kn
Redovni promet11.851.234 Kn
Dionice 11.851.234 Kn
Obveznice 0 Kn
Strukturirani 0 Kn
Blok promet5.063.135 Kn
OTC promet4.340.000 Kn

CROBEX®-0,16%1.997,62
CROBEX10®-0,36%1.181,04
CROBEXprime®-0,08%1.155,01
CROBEXplus®0,02%1.139,77
CROBEXtr®-0,16%1.335,13
ADRIAprime-0,06%1.067,96

više