Zagrebačka burza

učitavam
Akademija Zagrebačke burze poziva Vas na online seminare u srpnju

09. srpnja - Osnove tržišta kapitala - online

RSS Novosti
ispiši
Uvjeti i pravila uvrštenja
 

Uvjeti i pravila uvrštenja

Na uređenom tržištu, kojim upravlja Burza, može se trgovati svim financijskim instrumentima za koje Burza ima odobrenje Hanfe ili to odobrenje proizlazi iz odredaba ZTK-a i to:

 • dionicama ili drugim vrijednosnim papirima istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, kao i potvrdama o deponiranim dionicama,
 • obveznicama i drugim vrstama sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima,
 • svim ostalim vrijednosnim papirima koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na temelju kojih se može obavljati plaćanje u novcu koje se utvrđuje na temelju prenosivih vrijednosnih papira, valuta, kamatnih stopa ili prinosa, robe, indeksa ili drugih mjernih veličina,
 • instrumentima tržišta novca: trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi, certifikati o depozitu te drugi instrumenti kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca i
 • jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja.

Uvjeti uvrštenja na Zagrebačku burzu

Opći uvjeti:
(čl. 89. Pravila burze)

 1. financijski instrumenti kojima se može trgovati fer, uredno i djelotvorno;
 2. pravni položaj izdavatelja mora biti u skladu s propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja;
 3. izdavatelj mora ispuniti obvezu objave prospekta i/ili drugih informacija, ako je takva obveza propisana odredbama ZTK-a ili drugim propisima;
 4. financijski instrumenti moraju biti slobodno prenosivi;
 5. za financijske instrumente mora biti osigurana učinkovita namira transakcija, pri čemu se pretpostavlja da je taj uvjet ispunjen ako su financijski instrumenti izdani u nematerijaliziranom obliku i upisani u središnji depozitorij, odnosno središnji registar i uključeni u sustav poravnanja i/ili namire;
 6. izdavatelj mora osigurati postojanje identifikacijskog broja odnosno identifikacijske oznake, LEI oznaka;
 7. nad izdavateljem nije otvoren predstečajni ili stečajni postupak, postupak izvanredne uprave ili postupak likvidacije.

 
Dionice:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
 • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 15% dionica.
Iznimno, dionice mogu biti uvrštene i ako ne udovoljavaju uvjetu distribucije javnosti ako, s obzirom na velik broj dionica istog roda i postotak distribucije javnosti, tržište može uredno funkcionirati (čl. 91. Pravila burze)
Službeno tržište
 • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
 • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 25% dionica, navedeni postotak dionica mora biti distribuiran na najmanje 30 dioničara.
Iznimno, dionice mogu biti uvrštene i ako ne udovoljavaju uvjetu distribucije javnosti ako je najmanje 10% dionica distribuirano na najmanje 50 dioničara (čl. 95. Pravila burze)
 • Tržišna kapitalizacija najmanje 8.000.000 HRK (čl. 328. st. 2 ZTK)
 • Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima (čl. 96. Pravila burze)
Vodeće tržište
 • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
 • Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima (čl. 96. Pravila burze)
 • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 35% dionica (čl. 100. Pravila burze)
 • Izdavatelj mora imati najmanje 1000 dioničara (čl. 100. Pravila burze)
 • Tržišna kapitalizacija najmanje 500.000.000 HRK (čl. 101. Pravila burze)
 • Sklopljen ugovor s najmanje jednim održavateljem tržišta (čl. 102. Pravila burze)
 • Nadzorni odbor izdavatelja mora imati najmanje jednog neovisnog člana (čl. 103. Pravila burze)
 • Revizijski odbor mora imati najmanje jednog neovisnog člana (čl. 104. Pravila burze)
 • Revizorsko izvješće izdavatelja ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (čl. 105. Pravila burze)
 • Ukupne naknade koje su ovlašteni revizor ili revizorsko društvo primili od izdavatelja ne prelaze prag određen u članku 4. stavak 3. Uredbe (EU) br. 537/2014 (čl. 105. Pravila burze)
 • Izdavatelj dionica ne smije imati izrečenu mjeru zaštite tržišta u razdoblju od 1 (jedne) godine prije dana podnošenja zahtjeva za uvrštenje na Vodeće tržište (čl. 106. Pravila burze)
 • Izdavatelj je dužan usvojiti i objaviti politiku dividende

 
Dužnički vrijednosni papiri:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti
Službeno tržište
 • Opći uvjeti
 • Nominalni iznos izdanja ne može biti manji od 1.500.000 HRK

 
Strukturirani proizvodi:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti
 • Sklopljen ugovor s jednim od članova Burze da obavlja poslove održavatelja tržišta (čl. 92. Pravila burze)

 
Udjeli otvorenih investicijskih fondova:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti od točke 1. do 3. i od točke 5. do 7.
 • Raspodjela udjela fonda javnosti
 • Sklopljen ugovor s jednim od članova Burze da obavlja poslove održavatelja tržišta

 
Ostali financijski instrumenti:

Tržište Uvjeti
Redovito tržište
 • Opći uvjeti
Službeno tržište
 • Opći uvjeti

 
Uvrštenja provodi Odjel Tržišta te se za sva pitanja možete obratiti na e-mail trzista@zse.hr.

Dokumenti: 
Top 5 po prometuTop 5 najboljihTop 5 najlošijih
RIVP237,80 26,20
ARNT185,20 266,00
ATPL85,18 226,00
DLKV84,81 5,12
INA69,12 2.880,00
ZABA50,00 50,00
HPB48,46 480,00
PODR17,86 416,00
ADPL17,38 139,00
ADRS5,18 432,00
CROBEX
 
 

Neutralni: 12 Rast: 9Live trgovanje
Kratki izvještaj za 1.7.2020
Sveukupni promet4.512.343 Kn
Redovni promet4.512.343 Kn
Dionice 2.161.096 Kn
Obveznice 2.351.246 Kn
Strukturirani 0 Kn
Blok promet0 Kn
OTC promet809.693.200 Kn

CROBEX®-0,41%1.614,97
CROBEX10®-0,56%1.007,07
CROBEXprime®-0,32%941,79
CROBEXplus®-0,19%960,02
CROBEXtr®-0,40%1.085,99
ADRIAprime-0,15%959,08

više