Novosti: Revizija indeksa CROBEXplus i sektorskih indeksa

08.11.2013. 10:33
Sukladno odredbama Odluke o indeksu CROBEXplus© i sektorskim indeksima od 7. veljače 2013. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 7. studenog 2013. godine izvršio redovnu reviziju indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa. Revizija je izvršena na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju od 1. svibnja 2013. do 31. listopada 2013. godine.
Uvjete za ostanak nisu zadovoljile sljedeće dionice i isključuju se iz indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
 • ACI d. d. (oznaka ACI-R-A) – indeks CROBEXturist;
 • HUP - Zagreb d.d. (oznaka HUPZ-R-A) – indeks CROBEXturist;
 • Industrogradnja d.d. (oznaka INDG-R-A) – indeks CROBEXkonstrukt;
 • Termes grupa d.d. (oznaka IPKK-R-A) – indeks  CROBEXnutris;
 • Janaf d.d. (oznaka JNAF-R-A) –indeks CROBEXtransport;
 • Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d., povlaštene dionice (oznaka KODT-P-A) – indeks CROBEXindustrija;
 • Maistra d.d. (oznaka MAIS-R-A ) – indeks CROBEXturist;
 • PBZ d.d. (oznaka PBZ-R-A).

Uvjete za uključenje u indeks CROBEXplus© i odgovarajući sektorski indeks zadovoljile su dionice:
 • Excelsa nekretnine d.d. (oznaka ATLN-R-A);
 • Tankerska plovidba d.d. (oznaka TNPL-R-A ) – indeks CROBEXtransport;
 • Varteks d. d. (oznaka VART-R-1) – indeks CROBEXindustrija.
 
Promjena sastava indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa izvršit će se nakon završetka trgovine 15. studenog 2013. godine.


U indeksu CROBEXplus© od 18. studenog 2013. godine bit će sljedeće dionice:
  Simbol Izdavatelj Sektorski indeks
1 ADPL-R-A AD Plastik d.d. CROBEXindustrija
2 ADRS-P-A Adris grupa d.d. -
3 ARNT-R-A Arenaturist d. d. CROBEXturist
4 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. CROBEXnutris
5 ATLN-R-A Excelsa nekretnine d.d. -
6 ATPL-R-A Atlantska plovidba d.d. CROBEXtransport
7 BLJE-R-A Belje d.d. Darda CROBEXnutris
8 DDJH-R-A Đuro Đaković holding d.d. CROBEXindustrija
9 DIOK-R-A Dioki d.d. CROBEXindustrija
10 DLKV-R-A Dalekovod d.d. CROBEXkonstrukt
11 ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d. CROBEXindustrija
12 HDEL-R-A Hidroelektra niskogradnja d.d. CROBEXkonstrukt
13 HT-R-A HT d.d. -
14 IGH-R-A Institut IGH d.d. CROBEXkonstrukt
15 INA-R-A Ina d.d. CROBEXindustrija
16 INGR-R-A Ingra d.d. CROBEXkonstrukt
17 JDPL-R-A Jadroplov d.d. CROBEXtransport
18 KOEI-R-A Končar - elektroindustrija d.d. CROBEXindustrija
19 KORF-R-A Valamar Adria Holding d.d. CROBEXturist
20 KRAS-R-A Kraš d.d. CROBEXnutris
21 KSST-R-A Kaštelanski staklenici d.d. CROBEXnutris
22 LEDO-R-A Ledo d.d. CROBEXnutris
23 LKPC-R-A Luka Ploče d.d. CROBEXtransport
24 LKRI-R-A Luka Rijeka d.d. CROBEXtransport
25 PODR-R-A Podravka d.d. CROBEXnutris
26 PTKM-R-A Petrokemija d.d. CROBEXindustrija
27 THNK-R-A Tehnika d.d. CROBEXkonstrukt
28 TISK-R-A Tisak d.d. -
29 TNPL-R-A Tankerska plovidba d.d. CROBEXtransport
30 ULPL-R-A Uljanik Plovidba d.d. CROBEXtransport
31 VART-R-1 Varteks d. d. CROBEXindustrija
32 VDKT-R-A Viadukt d.d. CROBEXkonstrukt
33 VIRO-R-A Viro tvornica šećera d.d. CROBEXnutris
34 VPIK-R-A Vupik d.d. CROBEXnutris
35 ZABA-R-A Zagrebačka banka d.d. -