Novosti: Revizija indeksa CROBEXprime

11.03.2019. 14:17
Sukladno odredbama Odluke o indeksu CROBEXprime© od 15. veljače 2019. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 06. ožujka 2019. godine izvršio redovnu reviziju indeksa CROBEXprime©.
 
Za izračun indeksa CROBEXprime©  od dana 18. ožujka 2019. godine koriste se sljedeći parametri:
 
ISIN Simbol Free float faktor Broj uvrštenih dionica Težinski faktor
HRADPLRA0006 ADPL 70% 4.199.584 1,00000000
HRARNTRA0004 ARNT 50% 5.128.721 1,00000000
HRATGRRA0003 ATGR 45% 3.334.300 0,58726689
HRPODRRA0004 PODR 85% 7.120.003 0,45857447