Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u rujnu:

19. rujna - Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

20. rujna - Osnove tržišta kapitala

26. rujna - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Kalendar isplate dividendi
 
 
DatumNazivTickerAkcija
28.6.2019 AGRAM BANKA d.d.KBZPočetak trgovanja bez dividende
28.6.2019 ADRIS GRUPA d. d.ADRSDatum stjecanja prava na dividendu
28.6.2019 ADRIS GRUPA d. d.ADRS2Datum stjecanja prava na dividendu
28.6.2019 ADRIS GRUPA d. d.ADRS2Datum stjecanja prava na dividendu
28.6.2019 ADRIS GRUPA d. d.ADRSDatum stjecanja prava na dividendu
28.6.2019 AGRAM BANKA d.d.KBZPočetak trgovanja bez dividende
27.6.2019 ADRIS GRUPA d. d.ADRSPočetak trgovanja bez dividende
27.6.2019 ADRIS GRUPA d. d.ADRS2Početak trgovanja bez dividende
27.6.2019 KRAŠ d.d.KRASIsplata dividende u novcu: 10,00 HRK
27.6.2019 KRAŠ d.d.KRASIsplata dividende u novcu: 10,00 HRK
27.6.2019 ADRIS GRUPA d. d.ADRSPočetak trgovanja bez dividende
27.6.2019 ADRIS GRUPA d. d.ADRS2Početak trgovanja bez dividende
21.6.2019 ILIRIJA d.d.ILRAIsplata dividende u novcu: 3,50 HRK
21.6.2019 KONČAR, d.d.KOEIDatum stjecanja prava na dividendu
21.6.2019 KONČAR, d.d.KOEIDatum stjecanja prava na dividendu
21.6.2019 ILIRIJA d.d.ILRAIsplata dividende u novcu: 3,50 HRK
21.6.2019 MEDIKA, d.d.MDKAIsplata dividende u novcu: 700,00 HRK
20.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODTIsplata dividende u novcu: 32,54 HRK
20.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODT2Isplata dividende u novcu: 32,54 HRK
20.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODT2Isplata dividende u novcu: 32,54 HRK
20.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODTIsplata dividende u novcu: 32,54 HRK
19.6.2019 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.ERNTDatum stjecanja prava na dividendu
19.6.2019 KONČAR, d.d.KOEIPočetak trgovanja bez dividende
19.6.2019 INA, d.d.INADatum stjecanja prava na dividendu
19.6.2019 INA, d.d.INADatum stjecanja prava na dividendu
19.6.2019 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.ERNTDatum stjecanja prava na dividendu
19.6.2019 KONČAR, d.d.KOEIPočetak trgovanja bez dividende
18.6.2019 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.ERNTPočetak trgovanja bez dividende
18.6.2019 INA, d.d.INAPočetak trgovanja bez dividende
18.6.2019 INA, d.d.INAPočetak trgovanja bez dividende
18.6.2019 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.ERNTPočetak trgovanja bez dividende
14.6.2019 IMPERIAL d.d.HIMRIsplata dividende u novcu: 17,00 HRK
14.6.2019 IMPERIAL d.d.HIMRIsplata dividende u novcu: 17,00 HRK
13.6.2019 CROATIA osiguranje d.d.CROS2Datum stjecanja prava na dividendu
13.6.2019 HOTELI MAKARSKA d.d.HMAMIsplata dividende u novcu: 5,00 HRK
13.6.2019 HOTELI MAKARSKA d.d.HMAMIsplata dividende u novcu: 5,00 HRK
13.6.2019 CROATIA osiguranje d.d.CROS2Datum stjecanja prava na dividendu
12.6.2019 CROATIA osiguranje d.d.CROS2Početak trgovanja bez dividende
12.6.2019 CROATIA osiguranje d.d.CROS2Početak trgovanja bez dividende
7.6.2019 Valamar Riviera d.d.RIVPIsplata dividende u novcu: 1,00 HRK
7.6.2019 Valamar Riviera d.d.RIVPIsplata dividende u novcu: 1,00 HRK
6.6.2019 KRAŠ d.d.KRASDatum stjecanja prava na dividendu
6.6.2019 KRAŠ d.d.KRASDatum stjecanja prava na dividendu
5.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODTDatum stjecanja prava na dividendu
5.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODT2Datum stjecanja prava na dividendu
5.6.2019 KRAŠ d.d.KRASPočetak trgovanja bez dividende
5.6.2019 KRAŠ d.d.KRASPočetak trgovanja bez dividende
5.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODTDatum stjecanja prava na dividendu
5.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODT2Datum stjecanja prava na dividendu
4.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODTPočetak trgovanja bez dividende
4.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODT2Početak trgovanja bez dividende
4.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODTPočetak trgovanja bez dividende
4.6.2019 KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.KODT2Početak trgovanja bez dividende