Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u siječnju:
 

30.01.2018. - Aktualnosti nefinancijskog izvještavanja u strategiji i praksi

RSS Novosti
ispiši
Sektor 'Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja'
Simbol Izdavatelj Djelatnost Tržišna kapitalizacija (kn) % udjel TK Promet (kn) % udjel prometa
BRIN Zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo 12.650.000 0,03 0 0,00
CROS2 Croatia osiguranje d.d. 51.537.500 0,14 0 0,00
CROS Croatia osiguranje d.d. 2.315.208.500 6,30 0 0,00
EHOS EUROHERC osiguranje d.d. 915.030.000 2,49 0 0,00
FMPS Proprius d.d.. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine 24.038.064 0,07 0 0,00
HPB Hrvatska poštanska banka. dioničko društvo 1.073.010.758 2,92 6.886 37,44
IKBA Istarska kreditna banka Umag dioničko društvo 176.712.000 0,48 0 0,00
JDOS Jadransko osiguranje d.d. 356.250.000 0,97 0 0,00
KABA2 Karlovačka banka dioničko društvo 779.003 0,00 0 0,00
KABA Karlovačka banka dioničko društvo 9.935.183 0,03 0 0,00
KBZ Kreditna banka Zagreb dioničko društvo 125.953.945 0,34 0 0,00
LULG LUX ULAGANJA d.d. K 6420 59.852.500 0,16 0 0,00
NVBA Nava banka d.d. u stečaju 3.842.829 0,01 0 0,00
PBZ Privredna banka Zagreb - dioničko društvo 14.306.076.750 38,95 1.500 8,16
PDBA Podravska banka dioničko društvo 187.918.469 0,51 0 0,00
QUNE Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji 16.036.342 0,04 0 0,00
SLPF SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo 113.778.212 0,31 204 1,11
SNBA Slatinska banka d.d. 26.650.188 0,07 5.736 31,19
TRFM Terra Firma d.d. 3.420.000 0,01 0 0,00
TRMD Terra Mediterranea d.d. 4.619.940 0,01 0 0,00
ZABA Zagrebačka banka dioničko društvo 16.899.167.965 46,01 3.061 16,64
ZB Zagrebačka burza d.d. 50.575.487 0,14 1.004 5,46