Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektor 'Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja'
Simbol Izdavatelj Djelatnost Tržišna kapitalizacija (kn) % udjel TK Promet (kn) % udjel prometa
BPBA-R-A J&T banka d.d. K 6419 19.640.350 0,05 0 0,00
BRBA-P-A KentBank dioničko društvo K 6419 12.098.250 0,03 0 0,00
BRIN-R-A Zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo K 6612 12.650.000 0,03 0 0,00
CROS-P-A Croatia osiguranje d.d. K 6512 51.625.000 0,13 0 0,00
CROS-R-A Croatia osiguranje d.d. K 6512 2.336.255.850 5,72 0 0,00
EHOS-R-A EUROHERC osiguranje d.d. K 6512 915.030.000 2,24 0 0,00
FMPS-R-A Proprius d.d.. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine K 6499 20.031.720 0,05 0 0,00
HPB-R-A Hrvatska poštanska banka. dioničko društvo K 6419 1.660.212.746 4,06 293.229 44,23
IKBA-P-A Istarska kreditna banka Umag dioničko društvo K 6419 2.874.700 0,01 0 0,00
IKBA-R-A Istarska kreditna banka Umag dioničko društvo K 6419 159.406.162 0,39 0 0,00
JDOS-R-A Jadransko osiguranje d.d. K 6512 512.500.000 1,25 81.590 12,31
KABA-P-A Karlovačka banka dioničko društvo K 6419 779.003 0,00 0 0,00
KABA-R-A Karlovačka banka dioničko društvo K 6419 11.940.815 0,03 27.150 4,09
KBZ-R-A Kreditna banka Zagreb dioničko društvo K 6419 193.775.300 0,47 0 0,00
LULG-R-A LUX ULAGANJA d.d. K 6420 64.080.000 0,16 1.704 0,26
NVBA-R-A Nava banka d.d. u stečaju K 6419 3.842.829 0,01 0 0,00
PBZ-R-A Privredna banka Zagreb - dioničko društvo K 6419 15.088.333.027 36,93 31.640 4,77
PDBA-R-A Podravska banka dioničko društvo K 6419 200.624.700 0,49 0 0,00
QUNE-R-A Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji K 6430 15.765.686 0,04 0 0,00
SLPF-R-A SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo K 6499 233.245.335 0,57 91.868 13,86
SNBA-R-A Slatinska banka d.d. K 6419 47.814.113 0,12 11.603 1,75
TRFM-R-A Terra Firma d.d. K 6499 3.996.360 0,01 0 0,00
TRMD-R-A Terra Mediterranea d.d. K 6499 4.619.940 0,01 0 0,00
ZABA-R-A Zagrebačka banka dioničko društvo K 6419 19.201.707.622 47,00 98.730 14,89
ZB-R-A Zagrebačka burza d.d. K 6611 80.846.608 0,20 25.501 3,85