Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u rujnu:

19. rujna - Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

20. rujna - Osnove tržišta kapitala

26. rujna - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Sektor 'Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane '
Simbol Izdavatelj Djelatnost Tržišna kapitalizacija (kn) % udjel TK Promet (kn) % udjel prometa
ARNT Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo I 5510 1.846.339.560 9,22 0 0,00
HBRL HOTELI BRELA dioničko društvo 198.087.546 0,99 0 0,00
HHLD HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam 32.198.724 0,16 27.573 10,51
HIMR IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. 483.249.800 2,41 5.320 2,03
HJDR HOTELI JADRAN dioničko društvo za hotelijerstvo 15.103.215 0,08 0 0,00
HMAM HOTELI MAKARSKA, dioničko društvo I 5510 279.867.500 1,40 0 0,00
HMST HOTELI MAESTRAL dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam 220.728.160 1,10 0 0,00
HPDG MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA dioničko društvo 73.727.500 0,37 3.080 1,17
HTCP HOTELI TUČEPI, dioničko društvo 247.786.400 1,24 33.654 12,83
HTPK HTP KORČULA - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga 185.165.175 0,93 0 0,00
HTPO HTP OREBIĆ - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga 47.582.000 0,24 0 0,00
HVDC HOTELI VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam 42.191.119 0,21 0 0,00
HZLA HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam 72.551.900 0,36 0 0,00
HZVG HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo 6.055.200 0,03 0 0,00
ILRA ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam I 5510 456.149.232 2,28 0 0,00
JLSA JELSA dioničko društvo za hotelijerstvo I 5510 49.708.501 0,25 0 0,00
LRH LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo 1.150.035.800 5,75 3.800 1,45
LRHC FTB TURIZAM dioničko društvo 447.908.680 2,24 24.680 9,41
MAIS MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam I 5510 3.348.967.734 16,73 0 0,00
OLVD OLYMPIA VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam i turistička agencija 31.408.662 0,16 0 0,00
PLAG2 PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam I 5510 0 0,00 0 0,00
PLAG PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam I 5510 3.582.368.360 17,90 19.560 7,46
PLCH PALACE HOTEL ZAGREB. d.d. 22.810.680 0,11 0 0,00
RIVP Valamar Riviera dioničko društvo za turizam I 5510 5.003.293.417 25,00 144.684 55,15
SLRS SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam 321.213.880 1,60 0 0,00
SUKC SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo I 5510 977.412.400 4,88 0 0,00
TUHO TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam 872.879.280 4,36 0 0,00