Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 1.122.358.642 110.912
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 11.796.870.832 2.971.496
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 55.916.154 28
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 213.400.886 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 27.890.000.000 8.367
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 430.000.690 9.570
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.517.040 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 73.357.392 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.868.925.498 147.975
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.547.601.698 30.400
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.095.515.335 412.751
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 79.948.567 42.500
F Građevinarstvo 6 945.135.019 218.768
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 4.817.858.845 726.519
H Prijevoz i skladištenje 10 9.458.918.536 2.694.176
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 20.536.668.063 2.300.924
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 28.357.685 715
JB Telekomunikacije 2 14.231.010.725 3.221.089
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 42.449.481.030 322.999
L Poslovanje nekretninama 2 653.436.153 39.328
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 11 10.736.926.041 3.532.387
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 264.661.507 46.485
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 705.232.111 0