Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 1.421.989.750 88.773
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 13.532.153.021 807.450
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 65.530.833 4.038
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 247.162.993 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.000.000.000 420.803
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 3 531.988.070 36.284
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 15.544.596 8.694
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 88.514.992 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.699.823.420 143.313
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.389.172.958 41.637
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.027.082.432 357.698
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 3 78.676.751 7.469
F Građevinarstvo 6 740.020.554 461.899
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 5.045.404.071 614.670
H Prijevoz i skladištenje 10 10.560.590.158 259.029
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 19.250.459.612 1.197.950
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 28.357.685 0
JB Telekomunikacije 2 14.424.021.880 376.134
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 25 40.594.001.580 1.029.923
L Poslovanje nekretninama 2 638.551.145 36.500
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 11 10.882.161.715 1.794.849
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 204.463.677 293.551
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 722.188.751 0