Zagrebačka burza

učitavam
Vizija. Kapital. Vrijednost. Izvrsnost
Glasovanje je zatvoreno. Dodjela nagrada bit će održana 12.12.2017. u 12:00h
Tečajevi Akademije u listopadu:
 

15.11.2017. - Financijska tržišta i korporativne akcije

21.11.2017. - Odnosi s investitorima u praksi

23.11.2017. - Poslovi usklađenosti u nebankovnim financijskim subjektima

28.11.2017. - MSFI 9

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 458.445.288 71.414
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 271.071.109 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.897.435.466 503.035
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 197.919.524 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 7 54.780.432 0
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 33.450.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 225.806.999 20.111
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.514.787 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.563.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.627.386.197 599.630
CJ Proizvodnje električne opreme 5 2.230.010.903 6.280
CJ Proizvodnje električne opreme 1 35.542.920 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.132.063.765 136.649
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 14.826.024 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 42.708.900 0
F Građevinarstvo 5 529.572.027 34.215
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.151.128.400 25.037
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 2 261.163.400 44.864
H Prijevoz i skladištenje 10 9.286.187.501 430.899
H Prijevoz i skladištenje 1 37.605.431 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.345.859.143 1.197.482
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 30.481.051 0
JB Telekomunikacije 2 13.863.049.161 449.575
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 35.689.533.852 38.265
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 969.044.100 0
L Poslovanje nekretninama 1 600.444.180 0
L Poslovanje nekretninama 1 140.789.100 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 4 7.973.623.013 366.140
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.402.945.060 13.662
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 138.084.525 8.735
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 41.958.000 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 616.383.000 0