Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi akademije u rujnu:
 

27.09.2017. - Odgovornost uprava i nadzornih odbora

28.09.2017. - Pripreme za MIFID II

29.09.2017. - Procjena vrijednosti

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 574.030.791 0
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 271.094.320 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 7.998.377.272 1.343.677
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 197.975.682 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 7 59.097.976 9.600
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.500.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 299.279.876 21.699
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.514.787 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 70.871.816 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.476.557.401 791.116
CJ Proizvodnje električne opreme 5 2.196.558.473 51.848
CJ Proizvodnje električne opreme 1 36.628.471 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.103.358.067 475.593
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 14.826.024 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 41.066.250 0
F Građevinarstvo 6 623.815.027 79.578
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.005.314.968 1.195.680
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 271.609.936 41.919
H Prijevoz i skladištenje 10 9.206.867.438 269.132
H Prijevoz i skladištenje 1 37.605.431 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.508.708.267 5.398.723
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 26.340.487 0
JB Telekomunikacije 2 14.617.731.073 426.030
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 21 35.084.381.889 326.750
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 971.500.500 5.351
L Poslovanje nekretninama 1 500.370.150 300
L Poslovanje nekretninama 1 141.643.500 5.543
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 4 8.473.362.293 562.057
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.424.390.960 10.081
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 153.427.250 0
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 46.620.000 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 633.042.000 0