Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 312.604.268 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.885.523.625 31.801
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 45.475.847 775
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.600.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 205.249.683 0
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.066.472 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.262.640 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.407.212.796 70.845
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.157.388.160 22.000
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.063.948.232 80.009
F Građevinarstvo 4 287.902.832 227.574
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 4.514.305.745 25.730
H Prijevoz i skladištenje 10 6.106.395.654 867.296
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  29 22.090.369.769 3.314.606
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 30.481.051 0
JB Telekomunikacije 2 12.286.198.652 185.755
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 36.148.299.946 290.981
L Poslovanje nekretninama 2 583.765.175 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.098.426.846 168.624
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 98.807.149 9.838
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 560.853.000 861.200