Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 280.489.329 265
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.616.149.366 25.628
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 60.338.523 1.488
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 33.000.000.000 33.000
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 187.750.446 14.687
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 9.101.474 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 37.545.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.418.995.162 45.580
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.027.713.240 12.000
CL Proizvodnja transportne opreme 4 880.651.773 776.543
F Građevinarstvo 3 200.367.798 17.988
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 5.101.089.009 181.140
H Prijevoz i skladištenje 10 6.144.212.260 23.854
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  27 18.965.239.165 655.356
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 28.410.769 10
JB Telekomunikacije 2 13.181.791.626 921.516
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 39.896.091.891 694.602
L Poslovanje nekretninama 2 540.399.762 33.768
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.225.951.961 1.065.737
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 92.056.350 28.453
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 721.890.000 95.500