Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u lipnju:

05. lipnja - MSFI 9

06. lipnja - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

07. lipnja - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 322.911.840 2.500
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.378.318.068 351.004
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 42.810.879 6.500
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.000.000.000 3.200
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 181.202.370 1.890
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 12.390.620 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.262.640 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.453.149.160 50.440
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.196.049.740 57.990
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.136.165.792 35.669
F Građevinarstvo 4 379.253.895 452.322
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.551.037.651 7.170
H Prijevoz i skladištenje 10 8.059.344.421 71.825
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.786.003.481 1.069.367
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 31.171.145 0
JB Telekomunikacije 2 12.343.005.635 2.511.918
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 38.903.743.313 711.681
L Poslovanje nekretninama 1 553.742.966 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.163.304.388 1.066.072
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 94.511.186 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 566.406.000 5.100