Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 1.157.543.136 129.986
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 14.180.097.774 7.675.015
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 63.260.173 263
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 247.162.993 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 29.900.000.000 77.740
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 3 502.512.319 70.208
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 14.643.460 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 88.514.992 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.932.125.037 1.024.816
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.715.908.710 1.477.560
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.049.666.759 382.028
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 76.453.973 0
F Građevinarstvo 6 941.601.404 431.017
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 5.310.633.579 2.313.527
H Prijevoz i skladištenje 10 9.867.457.269 903.243
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 20.951.426.452 1.721.387
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 27.359.703 126
JB Telekomunikacije 2 15.810.506.610 3.028.660
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 45.440.834.186 782.008
L Poslovanje nekretninama 2 669.239.155 6.975
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 11 11.159.116.680 928.378
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 253.787.382 342.768
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 726.688.903 0