Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u veljači:
 

15.02.2018. - Sprječavanje pranja novca

20.02.2018. - Upravljanje portfeljem

28.02.2018. - Revizijski odbori

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 337.605.426 23.000
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.101.109.083 652.249
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 342.857.044 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 45.307.101 1.110
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 266.773.836 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.000.000.000 24.800
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 223.689.475 4.598
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 11.264.200 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 50.760.840 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.601.875.734 302.801
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.235.049.745 161.730
CJ Proizvodnje električne opreme 1 37.984.800 8.400
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.149.287.133 304.228
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 11.304.843 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 39.423.600 0
F Građevinarstvo 4 477.661.940 165.321
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.125.862.378 291.500
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 0 0
H Prijevoz i skladištenje 10 8.777.912.518 363.812
H Prijevoz i skladištenje 1 37.233.100 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.766.377.696 1.087.999
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 31.011.893 0
JB Telekomunikacije 2 13.418.479.009 1.186.399
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 37.855.944.456 68.185
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 962.645.000 2.140
L Poslovanje nekretninama 1 583.765.175 0
L Poslovanje nekretninama 1 138.840.000 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.009.601.663 1.001.127
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.418.340.952 55.330
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 103.409.967 67.969
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 32.800.500 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 555.300.000 0