Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u rujnu:

19. rujna - Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

20. rujna - Osnove tržišta kapitala

26. rujna - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 278.922.972 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 6.619.609.134 504.247
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 58.124.359 87.642
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 277.891.226 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.000.000.000 6.200
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 1.186.478.015 1.728
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 6.758.520 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 37.545.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.569.178.898 416.025
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.393.531.665 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 919.185.117 27.977
F Građevinarstvo 3 168.496.155 8.384
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 5.025.776.800 55.890
H Prijevoz i skladištenje 10 6.009.458.712 51.203
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  27 20.014.790.425 262.351
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 32.179.744 0
JB Telekomunikacije 2 13.128.581.336 224.415
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 37.606.621.815 52.570
L Poslovanje nekretninama 2 517.049.155 930
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.764.877.761 2.112.370
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 68.735.408 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 777.420.000 0