Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi akademije u svibnju:
 

22. - 23.05.2017. - Računovodstvo
izvedenica

25.05.2017. - Izbor ekonomski najpovoljnije ponude

26.05.2017. - Kako kreirati investicijski plan i upravljati svojim portfeljem
 

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 907.261.023 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 8.861.390.728 70.213
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 54.083.164 26.881
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 29.170.000.000 2.917
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 342.831.818 245
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.291.756 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 72.373.616 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.756.254.943 65.384
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.534.676.254 22.425
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.089.873.175 99.624
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 68.770.201 0
F Građevinarstvo 6 721.551.237 196.710
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 4.116.252.104 610.909
H Prijevoz i skladištenje 10 8.859.427.096 78.202
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 19.599.536.129 716.560
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 26.244.936 0
JB Telekomunikacije 2 14.069.604.695 1.177.271
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 35.730.117.250 106.094
L Poslovanje nekretninama 2 621.559.144 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 10 10.449.922.064 737.255
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 199.059.845 5.359
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 655.698.240 23.616