Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 278.198.758 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.913.061.591 89.205
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 56.005.683 0
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 277.891.226 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.200.000.000 159.120
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 937.531.733 20.290
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 8.786.076 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 37.545.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.410.840.196 143.435
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.202.131.990 235.790
CL Proizvodnja transportne opreme 4 886.278.874 174.768
F Građevinarstvo 3 195.770.335 36.494
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 4.957.688.840 2.570.500
H Prijevoz i skladištenje 10 5.973.336.202 145.781
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  27 19.386.334.252 1.707.416
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 30.056.378 0
JB Telekomunikacije 2 13.424.991.507 1.150.955
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 36.955.731.919 124.416
L Poslovanje nekretninama 2 550.407.165 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.513.724.086 539.158
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 70.576.535 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 794.079.000 0