Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi akademije u srpnju:
 

11.07.2017. - Osnove tržišta kapitala

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 505.788.784 0
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 271.094.320 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 8.141.710.074 275.386
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 198.737.047 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 7 59.879.471 5.775
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.950.000.000 99.045
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 375.159.818 10.200
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.514.787 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 70.871.816 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.654.996.277 1.005
CJ Proizvodnje električne opreme 5 2.293.677.685 433.338
CJ Proizvodnje električne opreme 1 37.035.180 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.127.762.527 52.713
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 14.826.024 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 42.708.900 0
F Građevinarstvo 6 689.061.775 90.087
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.157.576.519 153.900
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 272.915.753 17.408
H Prijevoz i skladištenje 10 9.459.846.944 362.783
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  32 21.932.025.403 2.004.053
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 26.244.936 0
JB Telekomunikacije 2 15.008.865.168 9.309.091
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 21 36.056.126.021 43.929
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 975.398.700 0
L Poslovanje nekretninama 1 510.377.553 0
L Poslovanje nekretninama 1 160.200.000 30.000
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 4 8.769.493.549 141.813
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.491.145.474 4.050
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 177.981.747 3.505
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 43.290.000 26.000
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 644.148.000 0