Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 257.162.542 1.725
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 6.866.465.549 125.133
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 62.662.187 6.839
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 277.891.226 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.400.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 1.800.165.210 172.686
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.509.628.827 357.450
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.263.256.875 124.005
CL Proizvodnja transportne opreme 4 844.575.779 485.926
F Građevinarstvo 3 212.403.733 195.821
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 11 5.175.825.823 88.560
H Prijevoz i skladištenje 10 6.499.381.443 381.508
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  26 19.803.488.676 1.445.878
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 15.925.245 0
JB Telekomunikacije 2 13.186.849.072 3.189.035
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 18 38.986.825.017 212.806
L Poslovanje nekretninama 2 567.086.170 58.930
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 8.977.302.793 424.478
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 86.532.969 4.520
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 760.761.000 0