Zagrebačka burza

učitavam
Vizija. Kapital. Vrijednost. Izvrsnost
Glasovanje je zatvoreno. Dodjela nagrada bit će održana 12.12.2018. u 12h
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 296.570.267 3.750
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.633.218.328 4.351.392
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 47.239.160 0
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.800.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 179.069.774 26.700
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.066.472 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 39.347.160 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.320.490.480 80.367
CJ Proizvodnje električne opreme 3 1.900.176.260 676.260
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.004.692.968 765.781
F Građevinarstvo 3 196.223.249 136.766
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 4.901.631.005 1.267.950
H Prijevoz i skladištenje 10 5.801.081.432 207.679
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  29 20.604.523.933 14.082.843
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 30.109.462 539
JB Telekomunikacije 2 12.515.931.326 3.786.662
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 36.676.307.798 99.991
L Poslovanje nekretninama 2 553.742.966 15.989
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 7.952.209.882 1.645.210
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 93.897.477 1.530
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 621.936.000 0