Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u travnju:
 

24. travnja - MSFI 9

26. travnja - Kako kreirati investicijski plan i upravljati (svojim) portfeljem

27. travnja - Primjena MIFID II

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 331.190.526 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.068.872.957 396.907
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 366.571.294 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 46.142.090 483
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.600.000.000 35.860
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 226.971.739 0
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 12.165.336 216
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.262.640 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.542.400.499 50.520
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.192.325.570 19.330
CJ Proizvodnje električne opreme 1 37.984.800 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.093.151.878 134.475
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 9.266.265 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 32.853.000 0
F Građevinarstvo 4 431.869.620 76.639
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.293.855.401 111.230
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 0 0
H Prijevoz i skladištenje 10 8.597.006.068 580.326
H Prijevoz i skladištenje 1 37.233.100 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.426.428.102 4.719.812
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 31.171.145 0
JB Telekomunikacije 2 13.372.214.627 553.242
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 38.104.445.490 165.122
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 48.060.000 0
L Poslovanje nekretninama 1 570.421.971 2.010
L Poslovanje nekretninama 1 125.490.000 11.703
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.070.083.363 879.706
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.311.397.587 38.462
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 99.114.004 0
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 33.300.000 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 610.830.000 0