Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 296.570.267 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.502.699.264 253.588
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 38.480.305 7.398
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.200.000.000 6.440
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 182.939.639 3.822
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 6.758.520 2.010
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.262.640 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.422.699.534 42.711
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.195.237.380 229.160
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.148.764.544 12.338
F Građevinarstvo 4 285.024.088 2.830
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 4.489.950.512 44.320
H Prijevoz i skladištenje 10 7.099.316.723 47.104
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 22.262.444.373 897.299
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 30.481.051 0
JB Telekomunikacije 2 12.987.338.523 75.665
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 38.305.950.040 86.593
L Poslovanje nekretninama 2 583.765.175 6.660
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.141.679.782 1.520.059
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 92.056.350 5.400
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 571.959.000 0