Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Povijesni podaci
  • Prijavljene transakcije

  • Zbirni podaci


Odabir prikaza

Od:

Do:

Excel

  Oznaka transakcije Simbol ISIN Cijena Količina Vrijeme izvršenja Vrijeme prijave 
201902150000001 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000001
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-14T15:32:28Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO26CA5
Cijena:118,6
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T07:38:29Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H26CA HRRHMFO26CA5118,6001.000.000,0014.2.2019 16:32:2815.2.2019 8:38:29
201902150000002 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000002
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-14T15:33:48Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO26CA5
Cijena:118,6
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T07:38:29Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H26CA HRRHMFO26CA5118,6001.000.000,0014.2.2019 16:33:4815.2.2019 8:38:29
201902150000003 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000003
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-14T10:25:30Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO23BA4
Cijena:103,32
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:514.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:514.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T08:12:05Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:CANC
H23BA HRRHMFO23BA4103,320514.000,0014.2.2019 11:25:3015.2.2019 9:12:05
201902150000004 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000004
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T08:15:58Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZ6KNZH74Z42
Cijena:25,79
Valuta cijene:CZK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T08:17:27Z
Transakcija koju treba poravnati:False
Oznake:XFPH
-EZ6KNZH74Z4225,7901,0015.2.2019 9:15:5815.2.2019 9:17:27
201902150000005 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000005
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T10:00:52Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZV5YM8G2Z31
Cijena:7,41
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:300.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T10:05:43Z
Transakcija koju treba poravnati:False
Oznake:XFPH
-EZV5YM8G2Z317,4101,0015.2.2019 11:00:5215.2.2019 11:05:43
201902150000006 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000006
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T10:00:52Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZV5YM8G2Z31
Cijena:7,41
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:150.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T10:09:28Z
Transakcija koju treba poravnati:False
Oznake:XFPH
-EZV5YM8G2Z317,4101,0015.2.2019 11:00:5215.2.2019 11:09:28
201902150000007 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000007
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T10:28:04Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS1428088626
Cijena:108,05
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:10,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T10:42:38Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
-XS1428088626108,05010,0015.2.2019 11:28:0415.2.2019 11:42:38
201902150000008 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000008
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T10:33:12Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS1028953989
Cijena:110,55
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:10,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T10:47:24Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
-XS1028953989110,55010,0015.2.2019 11:33:1215.2.2019 11:47:24
201902150000009 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000009
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T10:52:16Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS1428088626
Cijena:108,1
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:10,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T10:54:46Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
-XS1428088626108,10010,0015.2.2019 11:52:1615.2.2019 11:54:46
201902150000010 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000010
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T10:53:05Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS1028953989
Cijena:110,6
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:10,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T10:59:24Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
-XS1028953989110,60010,0015.2.2019 11:53:0515.2.2019 11:59:24
201902150000011 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000011
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T11:18:52Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS1713475306
Cijena:103,63
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T11:21:32Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
-XS1713475306103,6301.000,0015.2.2019 12:18:5215.2.2019 12:21:32
201902150000012 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000012
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T11:21:56Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS1713475306
Cijena:103,67
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T11:27:20Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
-XS1713475306103,6701.000,0015.2.2019 12:21:5615.2.2019 12:27:20
201902150000013 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000013
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T12:02:16Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO19BA2
Cijena:104,05
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T12:06:41Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H19BA HRRHMFO19BA2104,0501.000.000,0015.2.2019 13:02:1615.2.2019 13:06:41
201902150000014 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201902150000014
Datum i vrijeme trgovanja:2019-02-15T09:45:19Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO282A2
Cijena:107,75
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:2.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:2.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-02-15T12:53:50Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H282A HRRHMFO282A2107,7502.000.000,0015.2.2019 10:45:1915.2.2019 13:53:50

Odabir prikaza
Ukupni promet: 12.230.303,25 Kn
Sve vrijednosnice   Dionice   Dužnički vrijednosni papiri  

Excel

 SimbolISINNajvišaNajnižaProsječnaKoličina Promet 
  H19BA HRRHMFO19BA2104,05 104,05104,051.000.000,007.703.303,25 
  H26CA HRRHMFO26CA5118,60 118,60118,602.000.000,002.372.000,00 
  H282A HRRHMFO282A2107,75 107,75107,752.000.000,002.155.000,00