Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Povijesni podaci
  • Prijavljene transakcije

  • Zbirni podaci


Odabir prikaza

Od:

Do:

Excel

  Oznaka transakcije Simbol ISIN Cijena Količina Vrijeme izvršenja Vrijeme prijave 
201812110000001 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000001
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-10T15:31:59Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO23BA4
Cijena:103,19
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:10.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:10.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T07:39:34Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H23BA HRRHMFO23BA4103,19010.000.000,0010.12.2018 16:31:5911.12.2018 8:39:34
201812110000002 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000002
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-10T15:33:25Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO23BA4
Cijena:103,19
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:10.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:10.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T07:39:34Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H23BA HRRHMFO23BA4103,19010.000.000,0010.12.2018 16:33:2511.12.2018 8:39:34
201812110000003 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000003
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T09:04:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZ8V4X1VSHC1
Cijena:7,39
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:2.332.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T09:11:34Z
Transakcija koju treba poravnati:False
Oznake:XFPH
-EZ8V4X1VSHC17,3901,0011.12.2018 10:04:0011.12.2018 10:11:34
201812110000004 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000004
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T09:38:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZ5N8CBM5259
Cijena:7,39
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:530.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T09:48:04Z
Transakcija koju treba poravnati:False
Oznake:XFPH
-EZ5N8CBM52597,3901,0011.12.2018 10:38:0011.12.2018 10:48:04
201812110000005 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000005
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T10:55:57Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO23BA4
Cijena:102,95
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:76.834,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:76.834,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T10:59:19Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H23BA HRRHMFO23BA4102,95076.834,0011.12.2018 11:55:5711.12.2018 11:59:19
201812110000006 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000006
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T12:56:15Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS1501167164
Cijena:100,8
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:2,5
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:250.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T13:04:11Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
-XS1501167164100,8002,5011.12.2018 13:56:1511.12.2018 14:04:11
201812110000007 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000007
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T14:01:06Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO23BA4
Cijena:103,4
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:5.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:5.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T14:01:23Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:DUPL
H23BA HRRHMFO23BA4103,4005.000.000,0011.12.2018 15:01:0611.12.2018 15:01:23
201812110000008 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000008
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T14:27:52Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO247E7
Cijena:123,00
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.500.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.500.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T14:38:34Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H247E HRRHMFO247E7123,0001.500.000,0011.12.2018 15:27:5211.12.2018 15:38:34
201812110000009 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000009
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T14:27:52Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO227E9
Cijena:120,78
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:2.700.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:2.700.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T14:41:54Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H227E HRRHMFO227E9120,7802.700.000,0011.12.2018 15:27:5211.12.2018 15:41:54
201812110000010 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000010
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T14:29:34Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO227E9
Cijena:120,82
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:2.700.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:2.700.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T14:44:20Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H227E HRRHMFO227E9120,8202.700.000,0011.12.2018 15:29:3411.12.2018 15:44:20
201812110000011 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000011
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T14:47:53Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO227E9
Cijena:122,00
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:5.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:5.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T14:50:55Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:DUPL
H227E HRRHMFO227E9122,0005.000,0011.12.2018 15:47:5311.12.2018 15:50:55
201812110000012 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201812110000012
Datum i vrijeme trgovanja:2018-12-11T14:47:56Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO247E7
Cijena:124,00
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:5.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:5.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-12-11T14:51:40Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:DUPL
H247E HRRHMFO247E7124,0005.000,0011.12.2018 15:47:5611.12.2018 15:51:40

Odabir prikaza
Ukupni promet: 87.811.310,69 Kn
Sve vrijednosnice   Dionice   Dužnički vrijednosni papiri  

Excel

 SimbolISINNajvišaNajnižaProsječnaKoličina Promet 
  H227E HRRHMFO227E9122,00 120,78120,805.405.000,0048.245.539,64 
  H23BA HRRHMFO23BA4103,40 102,95103,2325.076.834,0025.887.100,60 
  H247E HRRHMFO247E7124,00 123,00123,001.505.000,0013.678.670,45